Kroonveilingen

Succesvol! Zo kunnen we de 11 Kroonveilingen die van 2001 tot en met 2017 werden georganiseerd wel noemen. Volgens een vast concept, waarbij de zowel de koper als de inbrenger een vast percentage van de opbrengstprijs inleverde, werd heel veel geld ingezameld. Dit bedrag verschilde jaarlijks, maar lag zo tussen de 10 en 20 duizend euro. En met de verdubbelaarsmogelijkheid van het Cordaid Service Fonds werden er grote bedragen besteed aan goede doelen.

Dankzij de vele sponsoren hoefde er geen geld uitgegeven te worden aan taxateurs, drukwerk, advertenties, zalen, notaris of de veilingmeester.

Kunst en antiek

Tijdens de veiling wisselden kunst en antiek van eigenaar. Voorafgaand aan de veilingdag waren er twee kijkdagen en anderhalve maand daarvoor de taxatiedag. Beëdigd taxateurs bepaalden samen met de inbrenger een minimumprijs. Tijdens de veiling hield de notaris een scherp oog op de juiste gang van zaken.

Goede doelen

De opbrengst kwam geheel ten goede aan het goede doel van dat moment.

Enkele van de goede doelen die we gesponsord hebben zijn:

  • vrouwen en kinderen in het Barakabaho project (Rwanda) als bijdrage om in eigen
   levensonderhoud te voorzien (drie veilingen was dit het goede doel)
  • schoolopleiding voor honderden kinderen in Quetzaltenango (Guatemala)
  • Instituut Brakkeput: van probleemjongeren tot positivo’s op Curaçao.
  • een speelhuis voor organisatie De Springplank in Apeldoorn (jeugdhulpverlening).
  • nieuw schoolgebouw in Bathwari (India) in samenwerking met stichting Indian Rose
  • meisjesslaaphuis bij de school in Namanga (Kenia)
  • schoolproject in Malshegu (Ghana)

Voor de Kroonveilingen heeft Kiwanis Apeldoorn Het Loo zich al hard gemaakt voor de aanleg van een skatebaan achter het Huis voor Schoone Kunsten in Apeldoorn (okt. 1999).

Top