Over Kiwanis

Kiwanis is een wereldwijde serviceclub. Kiwanis Apeldoorn Het Loo bestaat sinds 2000 en zet zich in voor kinderprojecten. Het is een hechte groep vrijwilligers die het leuk vindt om minimaal twee keer per maand bij elkaar te komen. Elke tweede dinsdagavond van de maand vergaderen we bij een van de leden thuis. En elke vierde dinsdag komen we voor een gezellig diner samen in een plaatselijk restaurant. We organiseren lezingen (keynotes) en activiteiten of nemen deel aan projecten van anderen om zo geld binnen te halen voor kinderprojecten. Ook organiseren we gezellige uitjes. We zijn immers ook een vriendenclub.

De zes doelstellingen van Kiwanis

  1. Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  2. In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden’.
  3. Positief werken aan kansen die op je af komen.
  4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
  5. Door frequent bezoeken van de Kiwanis club blijvende en waardevolle
   vriendschappen opbouwen.
  6. Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

Kiwanis Nederland

Kiwanis Nederland heeft zo’n 2000 vrijwilligers verdeeld over 105 clubs. Met elkaar werken we aan de gezamenlijke internationale missie ‘Serving the Children of the World’. Kiwanis is na Unicef de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld die voor kinderen ‘werkt’.

Meer over Kiwanis Nederland